2012-01-05

Odostomia barnardi
Odostomia barnardi

Odostomia barnardi
Scientific classification
Kingdom: Animalia
Phylum: Mollusca
Class: Gastropoda
(unranked): clade Heterobranchia
clade Euthyneura
clade Panpulmonata
Superfamily: Pyramidelloidea
Family: Pyramidellidae
Genus: Odostomia
Species: O. barnardi
Binomial name
Odostomia barnardi
van Aartsen & Corgan, 1996
Synonyms
  • Odostomia erecta W.H. Turton, 1932

Odostomia barnardi is a species of sea snail, a marine gastropod mollusk in the family Pyramidellidae, the pyrams and their allies.

References

External linksRetrieved from : http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Odostomia_barnardi&oldid=459321903